Colosse // מתחם VR אוטופיה

Colosse
שגרת יומו של דייג משובשבת על ידי הופעתו המפתיעה של ענק.
שנת יצירה: 2015
במאי: ניק פיטום
עיצוב ואמנות: ערן היללי

המציאות המדומה כבשה את העולם השנה ועתידה להמשיך ולחולל מהפיכות בעולמות המדיה, סיפור הסיפורים והבידור בשנים הקרובות. פסטיבל אוטופיה למדע בדיוני יציג מגוון חוויות VR שנאצרו ע"י שירין אנלן, יוצרת ומספרת סיפורים בפלטפורמות אינטראקטיביות ובין היזמיות של סטימר סלון, פסטיבל ומעבדת קולנוע וטכנולוגיה, למציאות וירטואלית ומדיה אינטראקטיבית.

Colosse // מתחם VR אוטופיה