Kapka 360 // מתחם VR אוטופיה

Kapka 360
אתה מתעורר כשרץ – ההורים שלך ממש לא מרוצים. אדפטציה מודרנית מתוקה מרירה לסיפור הקלאסי של פרנץ קפקא "הגלגול".
שנת יצירה: 2016
במאי: טל גולדברג
הופק עבור: Steamer Lab

המציאות המדומה כבשה את העולם השנה ועתידה להמשיך ולחולל מהפיכות בעולמות המדיה, סיפור הסיפורים והבידור בשנים הקרובות. פסטיבל אוטופיה למדע בדיוני יציג מגוון חוויות VR שנאצרו ע"י שירין אנלן, יוצרת ומספרת סיפורים בפלטפורמות אינטראקטיביות ובין היזמיות של סטימר סלון, פסטיבל ומעבדת קולנוע וטכנולוגיה, למציאות וירטואלית ומדיה אינטראקטיבית.

Kapka 360 // מתחם VR אוטופיה