Kip // המרכז הבינתחומי

קיפ הוא רובוט אישי השייך למשפחת האובייקטים האמפתיים. אחת הדרכים של קיפ ליצור אמפתיה היא בעזרת העיצוב השברירי והעדין שמאפיין אותו. נוכחותו ותנועותיו של קיפ, באינטראקציות עם אנשים, נועדה להגביר את המודעות בנוגע להשפעות ההתנהגותיות שלנו את הסובבים אותנו, כאשר המטרה היא ללמוד בעקבות קבלת הפידבק המידי מקיפ בסיטואציות שונות ולהוביל שינוי התנהגותי. לקיפ מספר תפקידים; הוא משמש כשותף בשיח בין אנשים, מאזין לטונים של השיחה ומגיב לאנשים בהתאם, מסייע באיזון שיח מרובה משתתפים במטרה לשמור על דיון תרבותי זאת על ידי חיבור למיקרופונים רבים, והפניית ראשו עבר הדובר הראשי. כמו גם, מחקרים הבודקים את יכולתו להביע רגש וזאת עם טווח תנועות קטן.

היוצרים:

ד״ר אורן צוקרמן, מייסד ומנהל שותף של המעבדה לחדשנות במדיה (miLAB)
ד״ר גיא הופמן, מנהל שותף של המעבדה לחדשנות במדיה (miLAB)
ד״ר ירון שלומי, מנהל המחקר במעבדה
שלומי אזולאי, מעצב תעשייתי
יהב אמסלם, סטודנט למדעי המחשב במרכז הבינתחומי הרצליה
עדי פיינר, סטודנטית למדעי המחשב במרכז הבינתחומי הרצליה
דניאל ריפינסקי, סטודנטית לתקשורת במרכז הבינתחומי הרצליה

Kip // המרכז הבינתחומי