KnitHeat // שנקר

אנחנו מתייחסים לבגדים שאנו לובשים כמעטה דומם, עם נראות ושימוש ברורים וקבועים. אקט הלבישה עצמו הוא הפעולה הכי משמעותית שאנחנו עושים ביחס לבגד, פעולה שמסתיימת כשהבגד עלינו. יש בכך תחושת החמצה – בעולם רווי התקדמויות טכנולוגיות וטקסטיליות שרק יכולנו לחלום עליהן לפני עשור, הפוטנציאל של טקסטיל והבגדים שעלינו הוא אינסופי. הטקסטיל, שמתפקד כעור שני ביחס לגוף, מאפשר להכניס אלמנטים טכנולוגיים בדרכים דיסקרטיות שמופעלות בפעולות אינטימיות.

זו נקודת המוצא של KnitHeat, סריג המאפשר שליטה בעוצמת חימום הגוף על ידי שפשוף של השרוולים, המחווה הלא-מילולית האוניברסלית ל"קר לי". לא רק שהסריג מבין את המגע וגם יודע לכמת אותו כדי להפעיל עוצמת טמפרטורה מתאימה, הוא בעצמו מהווה אינדיקציה למשתמש על ידי שינוי הדוגמה בשרוול עצמו. ככל שהחימום גבוה יותר, כך צבעי השרוול משתנים. במקום להסתבך עם שלטים ושאר עזרים וטכנולוגיים מתישים, השליטה נמצאת בבגד שעליך.

היוצרות: שירלי אסדרבן, לילה קלינגר, הפרויקט פותח בקורס "ממשקים מוחשיים" המתמקד באינטרקציה שבין העולם המוחשי לוירטואלי, במסגרת מעבדת המדיה במרכז לחדשנות על שם קדר שבמכללת שנקר, בהנחיית מיכל רינות ושחר גייגר

KnitHeat // שנקר