LoVR // מתחם VR אוטופיה

LoVR
סיפור התאהבות פשוט, מסופר דרך המידע הניורולוגי הגולמי שנאסף ממוחם של המתאהבים במשך ארבע שניות. עם שחרורם של כימיכלים והפעלתם של אזורים שונים במוח, מתגלה סוג של שירה. הלב פועם, האישון מתרחב והזמן עומד מלכת כששני נאהבים נפגשים לראשונה.
שנת יצירה: 2015
במאי: אהרון ברדברי
הופק עבור: immersive-london.com

המציאות המדומה כבשה את העולם השנה ועתידה להמשיך ולחולל מהפיכות בעולמות המדיה, סיפור הסיפורים והבידור בשנים הקרובות. פסטיבל אוטופיה למדע בדיוני יציג מגוון חוויות VR שנאצרו ע"י שירין אנלן, יוצרת ומספרת סיפורים בפלטפורמות אינטראקטיביות ובין היזמיות של סטימר סלון, פסטיבל ומעבדת קולנוע וטכנולוגיה, למציאות וירטואלית ומדיה אינטראקטיבית.

LoVR // מתחם VR אוטופיה