Pcolor // בצלאל

הפיפטה, הכלי המוכר לבחירת צבע מתוכנות הגרפיקה והציור במחשב, עומדת כאלמנט פיסי במרכז עבודה זו של בוגרי בצלאל. PColor מגשרת את הדיגיטלי והממשי. באמצעות פיפטה ממשית וענקית, המשתמשים מוזמנים לצבוע ציור ענק בסגנון חוברות הצביעה לילדים אשר מוקרן על הרצפה. באופן דומה לתוכנות הגרפיקה, המשתמשים ״שואבים״ צבעים מאלמנטים בסביבתם – חפצים, אנשים, צמחים ועוד – וממלאים צבעים אלה בציור. העבודה בוצעה במסגרת קורס העוסק בחוויות טכנולוגיות בבצלאל.

היוצרים:

ספיר שרגאי, בוגר המחלקה לעיצוב תעשייתי באקדמיה ״בצלאל״
אור דגן, סטודנט במסלול המשולב למדעי המחשב באוניברסיטה העברית ולתקשורת חזותית באקדמיה ״בצלאל״
נטי בן יתח, סטודנטית במסלול המשולב למדעי המחשב באוניברסיטה העברית ולצילום באקדמיה ״בצלאל״

Pcolor // בצלאל