Square Hero // המרכז הבינתחומי ובצלאל

טוויסט על משחקי ראנר דו-ממד, כאשר במקום שהשחקן ישלוט בדמות, הוא שולט על המסלול של הדמות, ויוצר אותו באמצעות מגע במסך. ע"פ תזוזות האצבע המסלול מושפע, זז למעלה או מטה, נוצר ונעלם, וכך משפיע על תנועת הדמות. הפרויקט הוצג באירוע הסיום של סדנת InGame 2016, תכנית משותפת לעיצוב ופיתוח משחקי מחשב של המרכז הבינתחומי הרצליה והאקדמיה לעיצוב בצלאל.

היוצרים:

ניהול הפרויקט, תכנות: טל ביגל, מדעי המחשב, המרכז הבינתחומי הרצליה
עיצוב, ארט: ניצן כהן, האקדמיה "בצלאל"
תוכן: גלי סבו, תקשורת, המרכז הבינתחומי הרצליה
תכנות: אילן פלג, מדעי המחשב, המרכז הבינתחומי הרצליה
לחן ועיצוב סאונד: עודד קובץ'