Vyo // המרכז הבינתחומי

Vyo הוא רובוט חברתי המתוכנן להיות עוזר אמפתי ומשרת כממשק מרכזי לניהול בית חכם. אופן האינטראקציה עם Vyo משלב כמה פרדיגמות אינטראקציה. בין השאר, השימוש באיקונים פיסיים ("פייקונים"), מחוות פיסייות מביעות, ופידבק ממסך.

התקשורת בין המשתמש לרובוט מעשת באמצעות "פייקונים": המשתמש ממקם פייקון המייצג מכשיר בבית (מדיח, חימום, קירור…) – על 'בטנו' של הרובוט כדי להפעילו. לאחר אינטרקציה זו, הרובוט מגיב על ידי מחווה פיזית מביעה מתאימה, מציג פידבק דרך המסך ועושה את הפעולה המתבקשת.

היוצרים:

ד״ר אורן צוקרמן, מייסד ומנהל שותף של המעבדה לחדשנות במדיה (miLAB)
ד״ר גיא הופמן, מנהל שותף של המעבדה לחדשנות במדיה (miLAB)
ד״ר ירון שלומי, מנהל המחקר במעבדה
שלומי אזולאי, מעצב תעשייתי
בני מגדיש, סטודנט למדעי המחשב במרכז הבינתחומי הרצליה
דניאל קובנט, סטודנט למדעי המחשב במרכז הבינתחומי הרצליה
לוסי אנדרסון, סטודנטית לתקשורת במרכז הבינתחומי הרצליה

Vyo // המרכז הבינתחומי