Baskin

Director:Can Evrenol
Turkey & USA | 2015 | Turkish | 97min

schedule:
Saturday 12.12, 21:45 - 23:20 | Tel Aviv cinematheque Hall 2
סרט אימה מפתיע ונוטף דם מתורכיה. חוליית משטרה המפטרלת בסמוך לבית קברות מוזעקת כתגבורת אל בניין נטוש. בדרך לשם עוברים חמשת השוטרים בשערי הגיהנום ומוצאים את עצמם במרכזו של טקס מסתורי ואפל, כשלפניהם סדרה של זוועות יצירתיות ומעוררות בעתה. הקרנה מיוחדת בנוכחות הבמאי