השתתפות בשדרות החדשנות

כל האורחים
דיגיטל וטכנולוגיה באופנה וטקסטיל
דיגיטל לכל המשפחה
מוסיקה ודיגיטל
מיצגי Media Arts
מציאות מדומה (VR)
משחקים דיגיטליים
עצים דיגיטליים
רובוטים אמפתיים