רציונאל אמנותי

If poets are the unacknowledged legislators of the world, science-fiction writers are its court jesters. We are Wise Fools who can leap, caper, utter prophecies, and scratch ourselves in public. We can play with Big Ideas because the garish motley of our pulp origins makes us seem harmless. Very few feel obliged to take us seriously, yet our ideas permeate the culture, bubbling along invisibly, like background radiation."

— Bruce Sterling, in the introduction to William Gibson's Burning Chrome

אנו מאמינים כי להעלות על הדעת את שלא יעלה על הדעת מאלץ ומייצר רעיונות יצירתיים חדשים כמו גם יכולות חדשות, ומאפשר שאלות חדשות ותשובות חדשניות;

אנו מאמינים כי היצירה הבדיונית היא מעבדה מופלאה לניסויים מחשבתיים ולרעיונות גדולים – מדעיים וטכנולוגיים, חברתיים ופילוסופיים;

אנו מאמינים כי המדע הבדיוני ספציפית הינה הזירה התרבותית הראשונה והעיקרית בה מתקיים דיון ביקורתי בהשפעה שיש למדע וטכנולוגיה על החברה;

אנו מאמינים כי ליצירה הבדיונית ערך אזרחי רב כמקום לביקורת פוליטית וכמחוללת של שינויים חברתיים.

אנו מאמינים כי המדע הבדיוני מהווה מקור השראה. עבור ילדים ובני נוער יש בו ערך חינוכי רב כמטפח דמיון, סקרנות ואוריינות, חשיבה ביקורתית ו"מחוץ לקופסא". המדע הבדיוני מכווין לעיסוק קראטיבי ורב-תחומי בכלל, ובפרט עיסוק במדעים, הנדסה וטכנולוגיה. עבור יזמים ומדענים הוא מהווה אתגר – להגשים את החזונות הבלתי אפשריים שעיצבו וחזו יוצרי המדע הבדיוני.

אין אנו מאמינים שתפקידם של יוצרי המדע הבדיוני לחזות רובוטים, פצצות אטום או רשתות מחשוב גלובליות, אף אם עשו כן… משימתם של יוצרי המדע הבדיוני קשה אף יותר. הם חייבים לשמור על קשר עם הקהילה המדעית, להכיר את הלכי הרוח והטרנדים וללמוד את הטכנולוגיות החדישות. אך זוהי רק תחילת מלאכתם. עליהם להבין גם בממשל ובחברה, בהיסטוריה ובאתיקה, ומשימתם החמקמקה מכל: עליהם להבין בני אדם. אם להיעזר בציטוטו הנודע של פרד פוהל, סופר מדע בדיוני בעצמו ועורך כתב העת המיתולוגי למדע בדיוני "גלקסי": "סופר מדע בדיוני טוב צריך להיות מסוגל לחזות לא את המכונית, כי אם את פקק התנועה". אנו מאמינים כי על יוצרי המדע הבדיוני להיות מעורים בצייטגייסט התרבותי והחברתי, ללמוד את פלאי המדע והטכנולוגיה של זמנם ולהבין כיצד אלו יבואו לכדי מימוש.

כשיוצרי המדע הבדיוני עושים זאת היטב, שהם מפליגים בדמיונם בעקבות התגליות המדעיות האחרונות, הפיתוחים הטכנולוגיים החדשניים והלכי הרוח החברתיים הנוכחיים, הם מובילים את כולנו במסע אל עבר הלא נודע, כל קילומטר בו מרחיב את גבולות הדמיון והמחשבה. יוצרי הבדיון הם מגלים, חוקרים והוגים לא פחות ממהנדסי סוכנות החלל נאס"א או המדענים ב-CERN הפועלים היום, ולא פחות ממגלי היבשות בימי הביניים או מן הפילוסופים של העת העתיקה. הם מרחיבים את המחשבה ובעקבות זאת את השפה ומציעים אפשרויות שלא יכולנו לשער עד כה. אנו צריכים אותם בכדי שיסייעו לנו להבין מה הם "פקקי התנועה" של העתיד.