אהרון האופטמן

חוקר בכיר ביחידה לחיזוי טכנולוגי וחברתי באוניברסיטת תל אביב. הוא עוסק בטכנולוגיות מפציעות והשלכותיהן, ומשתתף בפרויקטים שונים של האיחוד האירופי בתחום זה. בימי קדם ערך את כתב העת "פנטסיה 2000" ונמנה עם מייסדי האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה.

אהרון האופטמן