מתחמי הפסטיבל

סינמטק תל אביב | שפרינצק 2, תל אביב

המכללה הישראלית לאנימציה | רח’ הארבעה 4, תל אביב

מוויקס | מתחם התחנה, רח’ קאופמן, תל אביב