יואש טרוקמן

יו”ר דירקטוריון קבוצת אלעד, נציג קרן שלמה טירן בין חבר השופטים.

יואש טרוקמן