חזון אמנותי

השנה הנושא בפסטיבל אוטופיה ב”התנגדות” ככותרת המשנה שמלווה את הפסטיבל. ההיעדר בחזונות מורכבים עבור עתידים חיוביים בתרבות הפופולרית ובמרחב הפוליטי הסובב אותנו ניכר, בעוד דיסטופיות, אסונות ופוסט-אפוקליפסות בנמצא, ובשפע. זו הפוליטיקה החשובה של הדמיון. מטרתנו באוטופיה להעניק השראה ולהפעיל מחדש את הדמיון של כולנו. בלב העשייה שלנו המדע הבדיוני, הקולנוע הפנטסטי והעיצוב הספוקלטיבי – באמצעותם נציג אפשרויות למציאויות אחרות, דימויים לעתידים אפשריים, ונדון בדרכים למימושם.

מנהל פסטיבל אוטופיה, אורי אביב: “בעידן בעלי האוב הדיגיטליים והבינות המלאכותיות, נביאים החוזים בדיוק מופתי (לכאורה) את עתידנו, בעוד הם מגבילים, מעכבים ומצרים חופש ודמיון, אנו מבקשים לחגוג השראה, סוכנות ומנהיגות – ואת האנושיות של אלו. נאזן את הכבוד לעבר עם התרגשות מהמחר, את הזיכרון עם חזון. נספר את סיפורה של המהפכה הדיגיטלית באופן שאינו מבשר על עליית המכונות ומרד המחשבים הקרבים ובאים (הרובוטים כאן, אבל הם אינם נוהרים לקלפיות), אלא באופן הבוחן את המציאות בעין ביקורתית, ודורש מאיתנו מורכבות, חמלה ותקווה. נחגוג ידע ותגלית, מדע ודמיון, נתנגד ליאוש, ונתרגש מהרנסאנס האנושי שאנו לפתחו”.